Seattle, Dampskip

Fra KrigsKart.no

MS Seattle var på vei hjem til Hitlers Tyskland lastet med trelast, stykkgods og 30000 appelsinkasser. På grunn av "urolighetene" i Europa ble det ble kommandert til nøytral havn. Kaptein Hermann Lehmann valgte derfor å gå mot den Nederlanske kolonien Curaçao, en del av de Nederlanske Antillene. Når Kaptein Lehmann kom frem til Curaçao var ikke Nederland lenger en nøytral stat og skipet ble satt under blokade. MS Seattle lå innesperret bak blokkaden i lengre tid. Lehmann var meget misfornøyd med situasjonen og benyttet derfor muligheten for å bryte blokkaden nå han oppdaget en mulighet. MS Seattle var redd for å bli tatt i arrest igjen av en fiendtlig stat og seilte derfor nordover fra de Nederlanske Antillene i Karibien nordover til Island. Derfra satte de kursen mot Tromsø. I Tromsø var norske myndigheter på inspeksjon i skipet og skipet fikk tillatelse til å følge kysten sørover til svenskegrensen. Den 8 april kom Seattle til Kristiansand og ble beordret til land av den norske Destroyeren Gyller. kl 0500 9. April Seilte Seattle ut fra Kristiansand i lett morgentåke, på vei ut møtte de 9. krigsskip. Kaptein Lehmann signaliserer "Hier Deutsches Schiff" men får ingen svar tilbake. Han antar derfor at det er britiske krigsskip og tror de er fiendtlig innstilt og velger derfor å snu skipet tilbake mot byen. Det er ikke britiske krigskip det er den tyske invasjonsstyrken som kommer. På Odderøya fort gjenkjenner de straks krigsskipene som tyske invasjonsstyrker. De antar Seattle er et tysk forsyningsfartøy og sender derfor to 150mm granater i skipet. Kort etter at Odderøya har åpnet ill besvarer de tyske skipene ilden. Seattle er dermed fanget i kryssilden mellom Odderøya og de tyske skipene spesielt krysseren Karlsruhe bombarderer Odderøya kraftig og sender også Seattle et par granater. Disse granatene setter fyr på trelasten den gikk med. Flammene grep om seg raskt og hele manskapet måtte gå i livbåtene. De rodde til land der de ble tatt til fange av norske styrker. Se i Kartet