Seeadler, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Seeadler gikk tapt i dårlig sikt og snebyger den 24. November 1942 utenfor Brekstad i Sør Trøndelag. Seeadler var på en reise fra Trondheim til Ålesund for å gjøre tjeneste med vedlikehold for Kriegsmarine. Ombord på slepebåten befant seg Kpt. Faber med fjorten mann inklusive en norsk los. Sent på kvelden grunnstøter Seeadler og det oppstår uenighet om deres posisjon. Noe senere klarer de å komme klar av banken, men ikke lang tid etter står de igjen fast på et skjær. Det blir gjort forsøk på å berge skipet, men til slutt er skadene så store at Seeadler synker på en dybde av 3 til 10 meter ved Kvitsandsskjæret. All skyld for ulykken blir senere gitt til den norske losen. Georeferanse er ukorrekt. Se i Kartet