Sjøflyhavn, Billefjord

Fra KrigsKart.no

I havneområdet ble det bygget store kai- og tankanlegg og en rekke lagerbygninger. Sjøflybasen var knyttet til Klubben, og her var det normalt stasjonert 10-15 rekognoserings- og torpedofly. Anleggene i Billefjord ble sprengt 11. Desember 1944.

Se i Kartet