Skyttergraver, Knatterud

Fra KrigsKart.no

Det ble sprengt ut ganske mange 2-manns skyttergroper og løpeganger i fjellgrunnen nedenfor kanonene. Disse var for nærforsvar av kanonene i Knatterud leir. I skogen syd for den østre dreiebanen er det flere skyttergroper godt synlig der de er sprengt ned i fjellet, og det er mange flere nedover i skogen. De fleste skyttergropene er meget forseggjort med stein på sideveggene. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet