Skyttergraver, Sundan Øvre, Sunnan

Fra KrigsKart.no

Flere skyttergraver, maskingeværstillinger og tilfluktsrom ble anlagt rett ovenfor gården Sundan Øvre. Se i Kartet