Skyttergraver, Sunnan stasjon

Fra KrigsKart.no

Norsk vaktpost bestående av skyttergraver og tilfluktsrom til forsvar av lasarettet. Se i Kartet