Slipp av personell, Ålen

Fra KrigsKart.no

Dato 10.10.43. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Lapwing". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Reidar Kvaal, Sigurd Haugen, Inge Foseide og Rolf Arnesen. Se i Kartet