Slipp av personell, Elgsjøen

Fra KrigsKart.no

Dato 04.10.44. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Woodpecker 2". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Kåre Hellan, Øivind Sørlie og Svein Øvergaard. Se i Kartet