Slipp av personell, Enebakk

Fra KrigsKart.no

Dato 12.03.43. Milorg distrikt 11. Operasjonsnavn "Mardonius". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Gregers Gram og Max Manus. Se i Kartet