Slipp av personell, Findalen

Fra KrigsKart.no

Dato 30.09.44. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Sanderling". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Torleif Andersen, Kåre Austad, Lars Eide og Percy Armstrong. Se i Kartet