Slipp av personell, Fjellvann

Fra KrigsKart.no

Dato 26.11.44. Milorg distrikt 14. Operasjonsnavn "Golden Eagle". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Alex Hagen, Peder Holst, Erik Malm, Hugo Munthe-Kaas og Paul Strande. Se i Kartet