Slipp av personell, Floretuten

Fra KrigsKart.no

Dato 28.12.44. Milorg distrikt 15. Operasjonsnavn "Farnbourough 4". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Gunnar Bjåli, Tore Fjeld og Harald Stridsklev. Se i Kartet