Slipp av personell, Gjevsjøen

Fra KrigsKart.no

Dato 24.03.45. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Rype". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Major William Colby med 22 mann fra NORSO GR/BN 99 US ARMY. Se i Kartet