Slipp av personell, Hildesæter

Fra KrigsKart.no

Dato 29.08.44. Milorg distrikt 14. Operasjonsnavn "Greefinch". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Martin Olsen og Oddvar Sandersen. Se i Kartet