Slipp av personell, Hovvatn

Fra KrigsKart.no

Dato 17.04.45. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Varg 4". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Capt. Ragnar I. Christophersen UK, Oddvar Verås og Per Wexels. Se i Kartet