Slipp av personell, Klumpen

Fra KrigsKart.no

Dato 07.11.44. Milorg distrikt 22. Operasjonsnavn "Woodlark". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Yves Øgaard. Se i Kartet