Slipp av personell, Langesæ

Fra KrigsKart.no

Dato 07.11.44. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Varg 2". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Erling Vestre og Tor Vinje. Se i Kartet