Slipp av personell, Nes Jernverk

Fra KrigsKart.no

Dato 12.10.43. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Company". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Birger Rasmussen, Edvard Tallaksen og Armand Trønnes. Se i Kartet