Slipp av personell, Nordmarka

Fra KrigsKart.no

Dato 16.04.43. Milorg distrikt 13. Operasjonsnavn "Puffin". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Svein Blindheim og William Houlder. Se i Kartet