Slipp av personell, Rambergsjøen

Fra KrigsKart.no

Dato 10.10.43. Milorg distrikt 24. Operasjonsnavn "Grebe 2". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Jens Bech, Torbjørn Hoff og Henning Løkken. Se i Kartet