Slipp av personell, Storheia

Fra KrigsKart.no

Dato 02.03.45. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Caldy 1 og Caldy 3". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Niels Songe Møller og Joseph S. Stumpf. Se i Kartet