Slipp av personell, Ugleflott 2

Fra KrigsKart.no

Dato 04.10.44. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Moonlight". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Claus Helberg og Jens Anton Poulsson. Se i Kartet