Slipp av personell, Ugleflott 3

Fra KrigsKart.no

Dato 04.10.44. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Starlight". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Eldar Hagen og Arne Kjelstrup. Se i Kartet