Slipp av personell, Ugleflott 4

Fra KrigsKart.no

Dato 04.10.44. Milorg distrikt 17. Operasjonsnavn "Sunshine". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Normann Lind, Leif Tronstad og Gunnar Syverstad. Se i Kartet