Slipp av personell, Vikstøl

Fra KrigsKart.no

Dato 01.11.44. Milorg distrikt 18. Operasjonsnavn "Varg 1". Personer sluppet i fallskjerm var som regel Radiooperatører, Instruktører og Sabotører fra Norwegian Independent Company 1. På dette sted: Tor Abrahamsen, Harald bugge, Finn E. Endrerud, Sverre Heidenreich og Harald Sandvik. Se i Kartet