Støttepunkt Fanahammeren, Bergen

Fra KrigsKart.no

Fanafjorden var et område som tyskerne anså som velegnet for et fiendtlig landgangsforsøk, og derfor ble det bygd flere forsvarsanlegg i områdene på begge sider av fjorden. Trolig ble forsvarsanleggene bygd i perioden 1941/42, da tyskerne fryktet en invasjon fra vest. Bunkeren er for øvrig identisk med kommandobunkeren på Røtingi fort. Se i Kartet