Stavern Fangeleir, Stavern

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 1200-1800. Formål: Gjennomgangsleir, befestninger, anleggsarbeid. Operativ: 1942. "Lager Briesen" var okkupasjonsmaktens navn på Fredriksvern Verft i Stavern under den andre verdenskrig. Tyskerne benyttet område som depot og forlegning, men også som fange- og konsentrasjonsleir. Fangeleiren huset blant annet sovjetiske krigsfanger. Fra 1942 til 1944 ble Lager Briesen også brukt som transittleir for norske studenter og lærere før det ble sendt videre til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Frankrike. Lager Briesen skal ha vært Norges tredje største fangeleir under krigen, etter Grini og Falstad. Opptil 1 800 fanger skal ha vært internert i leiren på en gang. I øvre del av leiren var det en massegrav. Et russisk gravmerke var plassert oppå graven, men er fjernet under Operasjon Asfalt, sammen med levningene etter fangene.

Se i Kartet