Svolvær, Operasjon Claymore

Fra KrigsKart.no

I Norge er operasjon Claymore blitt kalt Svolværraidet og Lofotraidet. Aksjonen ble gjennomført av britiske og norske soldater, som ble ført til Lofoten av en orlogsstyrke på fem britiske jagere og to troppetransportskip. 52 norske soldater fra Norwegian Independent Company No. 1, blant dem Martin Linge, deltok. Claymore-operasjonen førte til at skip på tilsammen 19 000 tonn ble senket, blant annet et tysk fabrikkskip (MS Hamburg), og 18 bedrifter ble ødelagt. 213 tyskere og tolv NS-medlemmer ble tatt til fange. Blant den lokale befolkningen valgte 314 å bli med over til Storbritannia. Reichskommissar Josef Terboven beordret represalier mot lokalbefolkningen og nærmere 100 mennesker ble arrestert. Disse ble først internert på Åneby i Hakadal og ble sommeren 1941 overføret til Grini fangeleir. På britisk side var det stor tilfredshet med utfallet av Claymore. Man så det som et eksempel på et vellykket kommandooppdrag. Innsatsstyrken i Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt (HV-16) har tatt sitt navn etter operasjonen. Se i Kartet