Tilfluktsrom, Knatterud

Fra KrigsKart.no

Tre store dekningsrom for kanonbetjeningen ble sprengt ut, alle tre ligger i området ved den østre kanonstillingen. Dekningsrommene var ca 5x8 meter og 3-4 meter dype. Tømmerstokker ble brukt til vegger og tak. Ved inngangen var det skyteskår for nærbeskyttelse. Over flere lag med stokker ble det så stablet et tykt lag med stein for beskyttelse. Jord og mose ble lagt ovenpå det hele, og små trær ble plantet for kamuflasje. Et lite stykke øst for den østre dreiebanen ligger rester etter det ene tilfluktsrommet som var sprengt ned i fjellet. Det må ha vært på 5x8 meter med inngang nederst. Restene etter ytterligere to tilflukstrom kan sees nede i skogkanten litt lenger nordover langs jernbanelinjen. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet