Troms Forsvarsmuseum, Setermoen

Fra KrigsKart.no

Avdelinga ligger under Midt-Troms Museum. Her kan en besøke ulike utstillinger som forteller om hærens tilstedeværelse i Indre Troms. Det er en utstilling om utviklingen av våpen gjennom de siste 300 år, samt forskjellige typer materiell brukt av det norske forsvaret siden etableringen av Troms Landforsvar i 1897. Videre kan en se gjenstander brukt på 1930-tallet og under felttoget i 1940, samt okkupasjonsmaktens utallige utstyr som ble brukt i vårt område under krigsårene 1940-45. Se i Kartet