Tunnel, Furstlia

Fra KrigsKart.no

Tunnelen er hesteskoformet og har store rom langt inne i fjellet. Hulen er delt inn i seksjoner og man kan fortsatt se telekabler hengende i taket. Inngangen er forsøkt sperret og gjemt av trestokker, stein og jordmasser. Se i Kartet