Tunneler, Langoddveien

Fra KrigsKart.no

To tunneler i området. De har vært i bruk av Heimevernet etter krigen. Se i Kartet