Type Molch, Miniubåt

Fra KrigsKart.no

De tyske miniubåtene som ble produsert under krigen hadde nok ikke den store suksessen som sine større brødre som type VII eller IX som opererte i Atlanteren. De må vel heller sees på som et desperat forsøk på å få tilbake initiativet i ubåtkrigen til tyskernes side. Den første typen som ble av produsert av disse var Molch. Mer en manuell torpedo enn en ubåt, hadde Molch store problemer med manøvrering under kamp og ble raskt tatt ut av krigstjeneste. De ble deretter brukt som treningsfartøy for de senere og mer stabile mini- ubåtene typene Biber og Seehund. Tyskerne brukte Molch i Italia, Danmark, Holland og Norge. Skjebnen til en av disse Molch`ene ble dumping utenfor Gandsfjorden etter krigen. I 1997 blir en av disse mini-ubåtene funnet av dykkere fra Stavanger fortsatt lastet med torpedoer i munningen av Hafrsfjord på grunt vann. Året etter blir dykkere fra den Norske Marine sendt ned til vraket og desarmerer de skarpe torpdoene. Vraket av denne Molch befinner seg den dag i dag på en dybde av 18 meter i relativt god stand, med unntak av akterseksjonen som er helt ødelagt. Se i Kartet