Tyskerbadet og sykehuset, Kvitsøy

Fra KrigsKart.no

Tyskerne bygget opp sin egen infrastruktur på Kvitsøy foruten om selve forsvarsanlegget. I tillegg til et eget tysk fengsel ble det blant annet bygget et eget tyskerbad på Meling , et dusjanlegg hvor de tyske soldatene kunne stelle seg. Dusjanlegget var vedfyrt med eget lager for oppbevaring av ved. Etter krigen ble dusjanlegget brukt av lokale kvitsøybuer ettersom at dusj ikke var vanlig forekomst i private hjem. I senere tid er tyskerbadet benyttet til bankbygg for SR - bank før det ble bygget om til kommunens helsestasjon som er byggets funksjon i dag. Bortsett fra et påbygget glassutbygg har bygget samme grunnform som opprinnelig. Et eget tysk sykehus som ligger i Skjerastraen ble også bygget. Sykehuset ble bygget som en brakke og ble av de tyske soldatene kalt et lasarett. Dr. Braun var tysk lege ved sykehuset og det hendte at legen og sykepersonellet stod til tjeneste for lokalbefolkningen på Kvitsøy. Det tyske sykehuset er i dag i privat eie og omgjort til fritidsbolig. Bygget er nokså intakt i eksteriøret. Tilknyttet sykehuset lå et tilfluktsrom som fremdeles er bevart. (tekst: Kvitsøy kommune) Se i Kartet