U-1053 Ubåt, Bergen

Fra KrigsKart.no

Type: VIIC. Dato: 15.02.1945. Sted: Utenfor Bergen. Hendelse: Sank under trening, trolig en ulykke ombord. Vitner forteller at ubåten kom opp fra dypet nesten i loddrett stilling, brøt havoverflaten men sank sekunder senere. Det fortelles om banking fra innsiden. Vraket hviler på 350 meters dybde. Alle ombord omkom. Se i Kartet