U-319 Ubåt, Lindesnes

Fra KrigsKart.no

Type: VIIC/41. Dato: 15.07.1944. Sted: Sørvest for Lindesnes. Hendelse: Ubåten ble senket av en britisk B-24 Liberator fra 206 Squadron RAF. Alle de 51 ombord omkom. Flyet ble også skutt ned under denne hendelsen av ubåtens antiluftskyts. Se i Kartet