U-673 Ubåt, Stavanger

Fra KrigsKart.no

Type: VIIC. Dato: 24.10.1944. Sted: Nord for Stavanger. Hendelse: Kolliderte med U-382 og pådro seg store skader. Ubåten ble tauet til Stavanger hvor den ble liggende resten av krigen. Hugget i 1946. Se i Kartet