U-742 Ubåt, Narvik

Fra KrigsKart.no

Type: VIIC. Dato: 18.07.1944. Sted: Vest for Narvik. Hendelse: ukjent. Posisjon er usikker. Se i Kartet