U735, Ubåt

Fra KrigsKart.no

Så sent som i 1945 begynte Kriegsmarine å innse at krigen snart var tapt. Etter at Frankrike var gjenerobret av de allierte etter landgangen i Normandie, sendte tyskerne ubåtene fra Frankrike til Norge. Dette ga kanskje tyskerne en bedre mulighet til å kunne angripe de nordgående konvoiene, men muligheten kom dessverre for sent i krigen. Som flere andre tyske ubåter i flotilje 11 og 13 i Norge, gikk også U 735 tapt. Den tyske ubåten U 735 ble senket under et alliert flyangrep som angrep Horten og Moss den 28. Desember 1944, hvor også Holmengraa og Nordvard ble senket. Ubåten ble under angrepet hardt truffet og begynte raskt å synke. Av besetningen på 42 mann overlevde kun en mann. U 735 var under kommando av Oberleutnant Hans Joachim Börner og den tyske flotilje 11 og hadde ingen suksesser under den andre verdenskrig. Vraket av U 735 ble funnet av den norske marine 15. September 1999 ved hjelp av marinefartøyet KNM Tyr, og ligger på en dybde av 190 meter sørøst for øya Mølen utenfor Horten. Se i Kartet