UJ-1110, Ubåtjeger

Fra KrigsKart.no

Bygget ved Ottensener Eisenwerke, Hamburg som hekktråler (Mobilmachungs-Fischdamfer nr. 6) i 1941 og så ombygget til ubåt-jeger. Fartøysjef var Korvettenkapitan Wolfgang Kaden som omkom da båten gikk på en mine ved innseilingen til Hammerfest. Wolfgang Kaden skulle mønstre av UJ-1110 i Hammerfest og ta over som sjef for 11. ubåtjeger-flotilje. Han ble sist observert stående på broen like før minen eksploderte. Vraket er rimelig intakt of står oppreist på bunnen på ca 75 meters dybde. Forskipet er revet av og ligger ca 20 meter foran hovedskipet. Skorstein, hovemast og luftvernkanoner står fortsatt intakt. Det ligger et utall synkeminer i og rundt vraket, og det ligger også en trekasse full av håndgranater bak styrhuset. Se i Kartet