Ubåtbase Hatvik

Fra KrigsKart.no

I mars 1943 fikk marineledelsen i Bergen beskjed fra marinens overkommando i Tyskland om at ubåtjagerskolen i Gothenhafen skulle overføres til Bergen. Skoleflotiljen besto av 5 ubåter og 9 ubåtjagere, dvs. overflatefartøy som var spesielt utrustet for å lokalisere og å senke ubåter. Flytebrygge fra dagens fergekai, innseilingen var minelagt og strukket ubåtnett over vågen om natten. To kanoner på Hattvikneset. Dette var basen for opplæring av ubåtmannskap som trente i Bjørnefjorden. Se i Kartet