Ulovlig tyttebærplukking i 1942

Fra KrigsKart.no

Kari, Svein, Gunnar og Ingrid var i september 1942 på tur i Løbergmarkene i Horg for å plukke blåbær. De fant lite av dette, men tyttebær var det mer av. Mens de holdt på å plukke kom en mann og en kvinne fram til dem og krevde å få se legitimasjonskortet deres. De to påpekte at det ikke var lov å plukke tyttebær før 10. september ettersom de da, i følge en bestemmelse, ikke var modne. Saken ble anmeldt og ungdommene ble tatt inn til forhør hos politiet i Trondheim. Der ble de anklaget for å ha plukket 15-20 liter tyttebær, noe de bestemt benektet. ”Vi hadde som før forklart ikke mer tyttebær enn vi spiste det opp til desert. Vi hadde ikke en tyttebær med oss til byen.” forklarte Svein. Resten, påpekte han, var blåbær, som det var fritt fram å plukke. Bakgrunnen for anmeldelsen var innførte restriksjoner grunnet matmangel under krigen. Tyttebærene fikk ikke plukkes før de var modne, og for å kunne kontrollere dette var det fastsatt en dato for når bærene ble ”lovlige”. Det var travle dager i 1942 for politiet. Tyttebærforhøret begynte 5. oktober, men fikk en kort avbrytelse dagen etterpå da unntakstilstanden ble innført. Ti trondhjemmere ble arrestert og skutt som sonoffer, og byens jøder ble samlet sammen i påvente av transport til fangeleir. Den 7. oktober fortsatte forhøret av ungdommene. Man kan forundres over politiets innsats i stort som smått i disse dagene i oktober. (kilde: Arkivverket) Se i Kartet