Ulsmåg forsyningslager, Bergen

Fra KrigsKart.no

Iflg. alliert etterretning pr. mai 1944 var dette et sentrallager for forsyninger, bl.a. proviant og drivstoff. Lageret skal ha bestått av 15 – 20 lagerbrakker. Se i Kartet