Våpenlager, Åmotkollene

Fra KrigsKart.no

Under Åmotkollene ligger fortsatt restene etter våpenlagrene til Milorg 13313. Det ene lageret (dette) ble bygget av Trygve Bagåsen og Eivind Ulverud i 1944 og fikk kallenavnet Kjelleren. Lageret ble aldri oppdaget av tyskerne. Se i Kartet