Våpenlager, Grevlingsåsen

Fra KrigsKart.no

Dyp ur i fjellet som ble brukt som våpenlager fra slipp på Knatterudmosen under andre verdenskrig. Merket med tavle med inskripsjonen ”Våpen-lager 1944”. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet