Vakt, kampbunker, Bergen

Fra KrigsKart.no

Bunkeren er bygd i betong, måler ca. 2 x 3 meter, har to skyteskår vendt mot veien, og er i relativt god stand per 2010. Beliggenheten indikerer at bunkeren var en del av ubåtbunker Brunos nærforsvar. Se i Kartet