Vannkumme, Knatterud

Fra KrigsKart.no

Stor kum av betong, et vannmagasin som ble brukt til vannforsyning for tyske soldater ved Knatterud leir. Vannbassenget ligger like syd for jernbanelinjen. For å få vannet opp til bassenget ble det gravd og sprengt en vanngrøft fra en pumpestasjon nede ved bekken som går øst for låven på nordre Knatterud. Vannledningen var laget av ”tubusrør” (et trerør omspunnet med kraftig ståltråd). Pumpestasjonen var ikke ferdig til bruk da krigen sluttet. På 1950-tallet ble det bygget tak over bassenget og satt inn en ståldør slik at byggverket kunne brukes som ammunisjonslager for Hjemmevernet. Rundt ammunisjonslageret ble det satt opp et gjerde. Gjerdet var i 2018 delvis fjernet og grunneieren hadde slått hull i den ene enden og brukte det som lagringsplass for landbruksredskaper. (kilde: Kulturminnekart.no)

Se i Kartet