Vestra, Dampskip

Fra KrigsKart.no

Dampskipet Vestra var eid av Haugesundsselskapet Richard Jansen, og gjorde under den andre verdenskrig tjeneste for tyskerne. Hun seilte med norsk mannskap, men hadde en egen flak-besetning av tyske soldater som bemannet luftvern kanonene ombord. Vestra lå for anker i Haugesund under en reise fra Nordmøre til Sauda med en last av kalkstein da hun ble angrepet av Bristol Beaufighter fly fra de britiske RAF skvadronene 235, 248 og 404 på ettermiddagen den 21. Oktober 1944. Besetningen som var under dekk rakk aldri å bemanne luftvernet. Etter flere raske treff fra de britiske flyene sank skipet ned i dypet med baugen først, og hele besetningen kom fra angrepet uten skader. Under angrepet ble flere andre skip skadet, blandt annet det tyske lasteskipet Eckenheim som senere fant sin siste hvile utenfor Farsund i 1945. Idag står vraket på kjølen som et klassisk " Donald Duck " vrak med baugen pekende mot nord i Haugesund havn. Vraket er godt intakt, men en del skade er gjort på midtskipet i løpet av årene på grunn av oljerigger som er inne i havna til reparasjon. Alt av overbygg er derfor borte. Vraket av Vestra hviler på en dybde av 40 til 50 meter rett utenfor UMOE verft. Se i Kartet