Voss Fangeleir, Voss

Fra KrigsKart.no

Antall fanger: Det var 320 krigsfanger her i 1945. Formål: ukjent. Operativ: ukjent.Posisjon er usikker. Se i Kartet