Welheim, Motorskip

Fra KrigsKart.no

Det tyske motorskipet Welheim var et forsyningsskip for de tyske styrkene i Norge under den andre verdenskrig, og var lastet med kull da hun ble torpedert den 28. November 1944 sør for Tansøy i Brufjorden. Den tyske øverstkommanderende på Westküste, Von Schraeder, var i en håpløs situasjon mot slutten av 1944 med ansvar for all aktivitet på sjøen fra Stavanger til Stadt. Den allierte "Anti-shipping" langs kysten hadde ført til store tap av skip, og den tryggeste måten for å unngå unødige tap var å sende konvoier med eskorte. Den 27. November gir Schraeder signal til å sende en mindre konvoi fra Bergen til Ålesund. Det største skipet i denne konvoien er motorskipet Welheim, og i lasterommene lastet med kull for Ålesund. Turen nordover går uten hendelser, og ingen fly blir sett. Welheim er armert med fem luftvernstillinger for beskyttelse mot fientlige fly. Men i Brufjorden var flaksen brukt opp. I et raskt angrep blir hun torpedert av den norske MTB 717, og skipet begynner raskt å ta inn vann. Welheim setter kursen mot Tansøy, men går ned i dypet etter kort tid. Idag hviler vraket av Welheim i meget god stand på siden på en dybde fra tretten til sytti meter. På broen kan man fortsatt se en luftvernstillig, og den eneste store synlig skaden er i skroget hvor torpedoen traff. Se i Kartet